Θεραπεία Περιοδοντίτιδας με Laser

Σαν μέθοδος θεραπείας, παρουσιάζει μια σειρά από πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της κλασικής περιοδοντικής θεραπείας.Η σωστή εφαρμογή των laser στο πλαίσιο της περιοδοντικής θεραπείας επιτυγχάνει σημαντική ελάττωση έως και εξάλειψη της ανάγκης για χειρουργική παρέμβαση στο περιοδόντιο. Η συγκεκριμένη θεραπεία γίνεται πιο άμεσα και σε σημαντικά λιγότερες θεραπευτικές συνεδρίες, ενώ έχει ελάχιστες πιθανές επιπλοκές. Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι ασθενείς που επιλέγουν τη θεραπεία με laser χρειάζονται και επιπρόσθετη χειρουργική παρέμβαση.Ακόμα, η θεραπευτική χρήση των laser για την αντιμετώπιση των περιοδοντικών βλαβών εφαρμόζεται είτε εντοπισμένα είτε γενικευμένα, αναλόγως την έκταση και φυσικά τη βαρύτητα της νόσου. Κατά τη διαδικασία ανίχνευσης εντοπισμένων περιοδοντικών βλαβών, η συμπληρωματική χρήση ακτινοβολίας laser συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπισης της όποια πιθανής και μελλοντικής υποτροπής.

Επίσης, οι ενδο-περιοδοντικές βλάβες (πρόκειται για σοβαρές βλάβες στις οποίες συνυπάρχει περιοδοντικό και ενδοδοντικό πρόβλημα) επουλώνονται άμεσα και ιδανικά με δημιουργία νέου οστού, εάν συγχρόνως με την ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) και τη συντηρητική περιοδοντική θεραπεία (ριζική απόξεση), πραγματοποιηθεί και η θεραπευτική ακτινοβολία του laser. Μέσω του συντονισμού αυτών των μεθόδων δημιουργούνται εξαιρετικά αποτελέσματα σχετικά με την ανάπλαση οστού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν απαιτείται η θεραπεία με αναπλαστική χειρουργική τεχνική, ενώ δεν τοποθετούνται στη βλάβη αναπλαστικά υλικά (όπως είναι το οστικό μόσχευμα και η μεμβράνη), παράγοντες που αυξάνουν το κόστος της συνολικής θεραπείας.

Το τελικό αποτέλεσμα της περιοδοντικής θεραπείας με laser διατηρείται στον ίδιο βαθμό με το αντίστοιχο αποτέλεσμα της κλασικής περιοδοντικής θεραπείας, ενώ μέσα από τον μηχανισμό βιοδιέγερσης δίνει κέρδος πρόσφυσης για ένα χρονικό διάστημα 6-12 μήνες από την ολοκλήρωση της θεραπείας.