Όψεις Ρητίνης

Οι όψεις ρητίνης αποτελούν τη λιγότερο επεμβατική αισθητική εργασία, κατά τη διάρκεια της οποίας αφαιρείται ελάχιστη ή καθόλου οδοντική ουσία από την πρόσθια επιφάνεια των δοντιών και στη συνέχεια αντικαθίσταται από ένα στρώμα υλικού, τη συνθετική ρητίνη. Οι όψεις ρητίνης έχουν την ίδια εμφάνιση και λειτουργικότητα ενός φυσικού δοντιού, βελτιώνοντας έτσι την αισθητική του χαμόγελου και προστατεύοντας την επιφάνεια των δοντιών.

Οι όψεις ρητίνης χρησιμοποιούνται σε αρκετές περιπτώσεις, όπως στα αποχρωματισμένα δόντια, την αραιοδοντία, τα δόντια με παλιά σφραγίσματα, την πλήρωση ρωγμών και το ουλικό χαμόγελο. Ακόμα, χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που είναι απαραίτητη η αλλαγή του σχήματος του υπάρχοντος δοντιού, καθώς και για την αποκατάσταση μικρών ορθοδοντικών προβλημάτων ή την κάλυψη και απευαισθητοποίηση τμήματος της ρίζας του δοντιού που έχει εκτεθεί λόγω υφίζησης των ούλων.