Ουλοπλαστική, ουλεκτομή και αισθητική επιμήκυνση μύλης


Ο όρος ουλοπλαστική αναφέρεται γενικά στη χειρουργική διαδικασία που αποσκοπεί στην αναδιαμόρφωση του σχήματος των ούλων. Το μη φυσιολογικό σχήμα των ούλων ενδέχεται να οφείλεται σε γονίδια, σε νόσους ή ακόμη και σε τραύμα. Η ουλοπλαστική εφαρμόζεται για να αποδώσει μια πιο φυσική εμφάνιση στα ούλα και να αποκαταστήσει την υγεία τους.

Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο ουλοπλαστική αναφερόμαστε συχνά σε διαδικασίες ουλεκτομής, δηλαδή χειρουργικής αφαίρεσης τμήματος των ούλων. Η πιο συνήθης περίπτωση ουλοπλαστικής είναι η αισθητική επιμήκυνση μύλης. Αισθητικοί και λειτουργικοί λόγοι υπαγορεύουν την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας, όπως για παράδειγμα η ανάγκη βελτίωσης του χαμόγελου ενός ασθενούς στην περίπτωση που αυτός παρουσιάζει το λεγόμενο ουλικό χαμόγελο ή η αποκατάσταση της υγείας των ούλων όταν αυτή έχει διαταραχθεί από κακοσχεδιασμένες προσθετικές αποκαταστάσεις.

Ωστόσο, η ουλοπλαστική δεν αφορά μόνο την ουλεκτομή, αλλά και τη χρήση ουλικών μοσχευμάτων (μαλακού ιστού που λαμβάνεται από την υπερώα ή άλλο σημείο της στοματικής κοιλότητας, καθώς επίσης και τεχνητών μοσχευμάτων του εμπορίου) τα οποία τοποθετούνται στις επιφάνειες ριζών που έχουν αποκαλυφθεί λόγω υποχώρησης των ούλων.


Κείμενα - Άρθρα